MANNSKAPSBEGRENSNING I REGATTAER UNDER KORONA

14. juni 2021

Oppdaterte bestemmelser

KNS og NSF har forhandlet fram en avtale med lokale helsemyndighetene om
mannskapsbegrensning på båter under Ferderseilasen. VSK benytter samme avtale for båter som deltar i årets versjon av Shetland Rave Koronavariant. (Til Glesvær)

I følge NSF er det god grunn til at samme avtale kan benyttes i regattaer i VSK. Dettegjelder også Hjeltefjordtrimmen. Avtalen framgår under.

Antall personer om bord:
Baserer ut fra båtens størrelse og det er ingen forskjell mellom vaksinerte/ikke vaksinerte. Båter med besetning fra samme husstand/familie er fritatt fra mannskapsbegrensningen.

Antall personer med 1m avstand for båter i ulik størrelse:

2 personer for båter 7- 8m
3 personer for båter 8-10m
4 personer for båter 10-12m
5 personer for båter 12-15m
6 personer for båter 15m pluss

10 nyeste påmeldinger

Askøy Seilforening

NOR 14447

Frode T. Haugland

Askøy Seilforening

NOR 12232

Frank Nyheim

Askøy Seilforening

NOR 14798

Torbjørn Kaland

Askøy Seilforening

NOR 11651

Anne-Gurine Fjeldsbø

Ran Seilforening

NOR 11240

Øyvind Fjeldsbø

Ran Seilforening

NOR 13343

Bjørn Normann

Ran Seilforening

NOR 7106

Axel Sømme

Ran Seilforening

NOR 12577

Mats Mæland

Askøy Seilforening

NOR 4352

Gry Hunstad

Ran Seilforening

NOR 178

Sigurd BoassonLast updated: 2021-06-24 16:38:28Cache read