Båtplass Bruksveien Betalingsfrist

11. mai 2022

Alle båter som står plassert i Bruksveien må ha betalt bryggeleie til Bærum Seilforening. Dette gjelder alle båter som står på plassen ut over xx dager sammenhengende i sesongen.
Vennligst skriv kjennetegn på båten/trekk el. lignende synlige merker når den står på land, slik at dette lar seg kontrollere. Ubetalt leie blir innkrevd etter 31.05.2022 pålegges ekstra gebyr.

10 nyeste påmeldinger

Bærum Seilforening

NOR 142

BJørn Edwardsen

Bærum Seilforening

NOR 29650

Torstein Pedersen

NOR 30660

Petter Amundsen

Bærum Seilforening

NOR 160

Jan Christian Jørgensen

Bærum Seilforening

NOR 28357

Jan Peter Kösters

Bærum Seilforening

NOR 19428

Viktor Sinding-Larsen

Bærum Seilforening

NOR 30482

Petter Vegard Hansen

POL 29010

Piotr Slowik

Bærum Seilforening

NOR 28280

Tonje Dietrichson

Bærum Seilforening

NOR 210847

Arild KaasaLast updated: 2022-10-17 20:38:54Cache read