Seilingsbestemmelser Regatta Tordenskjold

Seilingsbestemmelser Regatta Tordenskjold

15. juni 2023

Arrangør for Regatta Tordenskjold er Trondhjems seilforening. Regattaen er et sosialt arrangement med noen idrettslige innslag.

1 Regler

1.1 Organiserende myndighet
Det er Trondhjems seilforening.

1.2 Klasseinndeling og regler.
Båtene vil bli delt inn i klasser avhengig om båtene vil konkurrere under kappseilingsreglene eller ikke. Båtene blir etter påmelding delt inn i forskjellige klasser basert på påmeldingen og båtens egenskaper. Videre blir båtene tildelt et ratingtall fra arrangøren. Frem til skippermøtet har skipperen anledning til å anmode arrangøren til å endre handikaptallet, men det er arrangøren som fastsetter handikapet.

1.3 Grunnleggende regler

1.3.1 Sikkerhet
Alle deltakende båter skal ha ansvarsforsikring. En båt eller person skal gi all mulig hjelp til en båt eller person som er i nød. Båter skal ha nødvendig sikkerhetsutstyr om bord, dvs en redningsvest til hver person om bord.

1.3.2 Rettferdig seilas
Seilasen skal være rettferdig, det betyr at en ikke skal ty til hjelpemidler som andre deltakere ikke har tilgang til. Båtens fremdrift skal bare være vind og seilernes innsats. I Tordenskjolds ånd skal dette handle om heder og ære.

1.3.3 Deltakelse og regler
Beslutningen om å delta er båtens ansvar. Ved deltakelse anerkjenner båten reglene slik det er beskrevet i seilingsbestemmelsene.

1.4 Båt mot båt regler
Regatta Tordenskjold er oppnevnt etter Peter Jansen Wessel. Han begynte en seilkarriere, ble krigsseiler, viseadmiral og ødela mange svenske fregatter. Deretter ble han adelsmannen Tordenskjold. Regatta Tordenskjold har en mer vennlig karakter; kapring og senking av skip er ikke tillatt. Arrangøren oppfordrer alle om å unngå kollisjoner for enhver pris.

1.4.1 Sportbåtklasser
For sportbåter gjelder del 2 av kappseilingsreglene. Ved møte med andre båter gjelder sjøveisreglene.

1.4.2 Turbåtklasser
For turbåter gjelder sjøveisreglene. Det betyr at en båt på babord halser må vike for båter på styrbord halser. Ved samme halse må båter i lo vike for båter i le.

Disse reglene stammer fra skværrigget seilskip med råseil. På babordhalsen var skjøtet festet på styrbordsiden i nærheten av roret. Dermed kunne rormannen raskere reagere på situasjoner og dermed fikk ansvar til å styre unna. Videre fikk en seilbåt på losiden bedre vind og kunne manøvrere bedre - og fikk igjen ansvar for å styre unna.

2 Kommunikasjon med deltagere

2.1 Beskjeder til deltagere
Før festen begynner med skippermøtet er Sailracesystem https://sailracesystem.no/regatta?regatta=3761 hovedkilden til all informasjon. Lørdag klokka 08.30 åpner vi for registring i teltet, og utdeling av trackere. Klokka 09:30 holdes skippermøte og etter det er det VHF-kanal 72 som gjelder.

2.2 Trackere
Seilasen kan følges direkte på storskjerm i teltet og på Facebook. For å få det til, deles det ut trackere på skippermøtet og de monteres på pushpit bak på båten. Da kan en følge med konkurrentene, selv om de har seilt seg helt vill. Trackeren kvitteres inn og ut på regattakontoret i teltet. Tap eller manglende innlevering av tracker vil medfører en erstatning på kr. 1500
Trackingen vises på https://www.tractrac.com/event-page/event_20230617_RegattaTor/2647

Link til PC/Mac :
https://www.tractrac.com/event-page/event_20230617_RegattaTor/2647

Android/Iphone/Ipad:
Last ned appen TracTrac

3 Bane og løpet

3.1 Banen
Banen strekker seg fra Munkholmen (der Griffenfeldt satt som fange og fikk besøk av Peter Wessel) frem til Saksvikskjæret og tilbake.

3.2 Kunngjøring av banen
Nøyaktig bane vil bli kunngjort senest på skippermøtet, men arrangøren sikter på å legge ut banen på Sailracesystem dagen før. For sportsbåtene vurderes et løp via Storegrunnen (også kalt for Midtfjordstaken). Dette bestemmes, når værprognosene kommer.

3.3 Seilas, ikke seilaser
Det gis bare en sjanse - det blir kun 1 seilas. Hvis været spiller på lag, skal det være nok.

3.4 Seile løpet
Om en båt har seilt løpet eller ikke kan avgjøres med et tankeeksperiment. Båten seiler og etterlater en snor. Når den trekkes sammen etter målgang, så skal alle merker berøres på rett side.

3.5 Avkortning
Ved svak vind eller andre omstendigheter kan løpet avkortes. I dette tilfellet vil en ribb-båt være plassert ved et merke og ha med seg flagg M, blått flagg med hvit diagonal kryss. Det vil foregå kommunikasjon på kanal 72 ved målgangen. Lytt til VHF

4 Start og målgang

4.1 Startbåten
Den majestestiske skonnerten Motig vil være startbåt, og vil ligge oppankret ved Munkholmen og være en del av startlinja.

4.2 Startprosedyren
Første startprosedyre er kl 11.00.
Båtene er delt inn i flere klasser og tildelt egne starter. Vi starter de minste båtene først og vil gjennomføre 5 starter. Startene blir markert med klasseflagg på startbåt. Mer informasjon om kommer på skippermøtet.

Starten følger kappseilingsregel 26 med 5-4-1-0 rekkefølgen. Ved 5 minutt til start heises det klasseflagg som er et varselsignal. Ved 4 minutt til start heises det flagg P (hvit firkant på blått) i tillegg. Fra nå av kappseiler båtene og må forholde seg til disse her reglene. Bruken av motor er kun tillatt når hjelpen trenges eller må ytes. Ved 1 minutt til start fires flagg P. Krysser man startlinjen nå, registreres det som tyvstart. Ved starten fires det klasseflagget. Først da skal en krysse startlinjen.

Den fremste, fast installerte, delen av båten bryter linjen.

Når flaggene heises eller fires gis det et lydsignal og melding på VHF kanal 72. Men det er flaggsignalet som gjelder.

4.3 Tid mellom startprosedyrene
Siden det er meldt lite vind, er det 5 minutter mellom starten i den ene klassen til ny startprosedyre i den neste klassen.

4.4 Tyvstart
Båter som krysser startlinjen mindre enn 1 minutt før start vil bli notert som tyvstartet og får et straffetillegg på 10 minutter. Båter som “starter” mer enn 1 minutt før start blir notert som DNS (Did not start).

4.5 Rekkefølgen
Startrekkefølgen og starttidspunkt blir kunngjort på skippermøtet.

5 Resultater og premiering
Også i Regatta Tordenskjold må vi ha premier, selv om Tordenskjold aldri har sett noe av de lovede prispengene.

5.1 Utseilt tid og beregning
Ut i fra starten og målgang bestemmes det utseilt tid. Den vil da ganges med det tildelte handikaptallet og gir da “utregnet tid”. Den vil ikke være mer nøyaktig enn på sekundet.

5.2 Heder og ære og trofeene
De første 3 båtene i hver klasse vil bli premiert på ordentlig vis. Arrangøren forbeholder seg å dele ut premier også på "uordentlig vis”, med kategorier som fastlegges etter endt seilas.

6 Feil, Tvister, Oppgjør og Protester
Tordenskjold og Holstein havnet i en klammeri, og det ble duell med kårde. Det endte med livet for Peter Tordenskjold. Dette skal vi ikke ha.

6.1 En-tørn-straff
Har du brutt vikeplikten eller berørt et merke, så kan du rette opp i dette ved å ta en en-tørn-straff. Dette betyr at båten tar et slag og en jibb, begge i samme retning. Det kalles ofte for 360. Det anbefales hvis en har fått en fordel ved å ikke vike for andre.

6.2 Tvister
Ikke alltid går det bra på sjøen. I stedet for å bruke kanon slik Tordenskjold gjorde, bruk stemmen til å ytre misnøye. Som oftest kan man bli enige på sjøen om hvordan situasjonen kan løses. Gjør det. Svært ofte har motstanderen en klar formening om hva en skal gjøre. Det er bare å lytte og lære.

6.3 Annet oppgjør
Det er god kutyme i Regatta Tordenskjold å gi en godtgjørelse i form av en øl eller liknende på festen. Dette avslutter enhver form for tvist.

6.4 Protester
Regatta Tordenskjold arrangeres uten protestpanel. Derfor vil både den protesterende båten og den påprotesterte båten strykes fra resultatlisten.

7 Mer seriøst
Petter Wessel overlevde sine seilaser grunnet gode avgjørelser og ferdigheter. Arrangøren ønsker heller ikke at noen båter går på grunn og oppfordrer til å vise godt sjømannskap. Redningsskøyta vil være på sjøen, men kan være et annet sted på oppdrag.

7.1 ANSVARSFRASKRIVELSE
Deltagerne i regattaen deltar ene og alene på eget ansvar. Se regel 1.3.3, Deltakelse. Den organiserende myndigheten vil ikke akseptere noe ansvar for skade på materiell eller person eller dødsfall inntruffet i forbindelse med, før, under eller etter regattaen.

7.2 FORSIKRING
Hver deltagende båt skal være forsikret med gyldig ansvarsforsikring.

8 Lykke til og ha det gøy!

10 nyeste påmeldinger

Trondhjems Seilforening

NOR 12035

Sigve Haualand

Trondhjems Seilforening

NOR 317

mario ditaranto

Trondhjems Seilforening

NOR 00

Vibeke Wintervoll

Trondhjems Seilforening

NOR 10090

Harald Horn

Trondhjems Seilforening

NOR 7479

Jonas Dahn

Trondhjems Seilforening

NOR 15248

Andreas Echtermeyer

Trondhjems Seilforening

NOR 11665

Rolf Hassel

Trondhjems Seilforening

NOR 506

Benjamin Dunn

Trondhjems Seilforening

NOR 13426

Inger Johanne Christensen

Trondhjems Seilforening

NOR 4539

Peter Sutton



Last updated: 2023-06-17 18:56:41Cache read