GYLDIG RESULTALTLISTE

7. september 2021

finnes under fliken "FOR DELTAKERNE"
Den observante seiler har sikkert fått med seg at at resultatene i høstsesongen har vært presentert på 2 ulike måter her på hjemmesiden.

Under fliken "FOR DELTAKERENE" ligger resultalisten slik vi har utarbeidet den tidligere år. Her presenteres alle klasser og alle seilaser under ett, og man må scrolle nedover siden for å finne informasjonen en leter etter. Denne listen er utarbeidet etter scoringprogrammet SSS (Seilwave Scoring System)

I år har vi også testet mulighetene til å registrere resultatene med Sailrace system sitt eget scoringssystem SRS. Disse resultatene presenteres under fliken "RESULTATER" og har en mer interaktiv tilnærming for å å finne resultater for aktuell klasse, dato etc.

De 2 systemene har litt ulik beregning av poeng for båter som registreres med DNC (ikke deltatt) i de enkelte seilaser. Dette medfører at sammenlagtlistene får noe ulik rekkefølge. For klasser med få deltakere vil dette kunne gi utslag for premieringen helt i toppen av listen. SSS beregner poeng i henhold til Lavpoengsystemet, Appendix A i Kappseilingsregelene, uten modifikasjoner. Det er dette systemet som vises til i Seilingsbestemmelsene, og derfor er det resultatlisten etter SSS som er gjeldende for årets seilas.

Basert på årets erfaringer vil vi vurdere før neste års regatta hvilket scoringssystem som skal benyttes. Vi tar gjerne i mot tilbakemelding fra seilerne.

10 nyeste påmeldinger

Askøy Seilforening

NOR 160

Torbjørn Halvorsen

NOR 000

skipper ukjent

Askøy Seilforening

NOR 11873

Bernt Svendsen

Ran Seilforening

NOR 12522

Harald Blø

NOR 637

skipper ukjent

Ran Seilforening

NOR 11168

Torbjørn Haugsdal

Askøy Seilforening

NOR 6235

Håvard Espeseth

Haugesund Seilforening

NOR 649

Jens Wathne

Ran Seilforening

NOR 10272

Svein Holmefjord

Ran Seilforening

NOR 3995

Jan Erik IversenLast updated: 2021-09-08 11:53:04Cache read