SEILAS 7 - DISKVALIFISERING OG PROTEST

14. august 2022

Utlagte resultater for høstens første seilas er foreløpige ettersom det er lagt inn protest mot diskvalifisering av 4 båter.

Diskvalifiseringen gjelder runding av merke 6 hvor 4 av 7 deltagende båter rundet feil i hht seilingsbestemmelsene hvor merke 6 er angitt som "flaggbøye" i startlinjen.
Dette er endret i hht til tidligere sesonger hvor merke 6 var angitt som "vestre bøye" og dette medførte problemer i tilfeller hvor startlinjen ble liggende tilnærmet nord-sør.
Protesten er innlagt med bakgrunn i hvorvidt endring av seilingsbestemmelsene er varslet i hht nødvendige prosedyrer.
Protestkomite er opprettet og vil behandle protesten kommende uke.

10 nyeste påmeldinger

Voss Siglarlaug

NOR 11782

Per Fretheim

Askøy Seilforening

NOR 5212

Bård Breivik

Askøy Seilforening

NOR 4665

Trond Nesmann Berntsen

Askøy Seilforening

NOR 399M

Bengt Åge Borge

Ran Seilforening

NOR 16154

Jon Andreas Bygstad

Ran Seilforening

NOR 15648

Håkon Magne Fjæreide

Askøy Seilforening

NOR 15412

Ørjan Neverdal

Askøy Seilforening

NOR 10852

Knut Erik Hjort

Ran Seilforening

NOR 12522

Harald Blø

Askøy Seilforening

NOR 12232

Frank NyhavnLast updated: 2023-03-14 21:36:42Cache read