Endring av seilingsbestemmelsene nr. 1Klasse F

Endring av seilingsbestemmelsene nr. 1

14. mai 2024

for klasseinndeling (NORrating APH) er endret fra 1,05 til 1,07 for å få en bedre fordeling mellom klassene.

Dette endrer pkt 6 i seilingsbestemmelsene.

Endringen berører to av båtene som så langt er påmeldt. Båtene vil bli forsøkt varslet senest i startområdet i morgen, 15. mai.

10 nyeste påmeldinger

Kongelig Norsk Seilforening

NOR 15295

Pål Kragerud

Bærum Seilforening

NOR 9106

Vidar Utne

Bærum Seilforening

NOR 9899

Endre Marken

Bærum Seilforening

NOR 4753

Lars Rune Hartveit

Ålesunds Seilforening

NOR 3951

Ingrid Fladmark

Arendals Seilforening

NOR 81

Kjell Clement Ludvigsen

Bærum Seilforening

NOR 21

Kjell Kristoffersen

Kongelig Norsk Seilforening

NOR 21

Bjørn Vadholm

Bærum Seilforening

NOR 12111

Eirik Bjargo

Bærum Seilforening

NOR 91

Geir Grinde

Sponsorer:Last updated: 2024-07-01 13:16:28Cache read